Van beginner tot expert
Vakkennis over ondernemen in Duitsland
Vakspecialisme in zakelijk Duits

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Wie bitte? Duits voor iedereen en Wie bitte? Zakelijk Duits, hierna te noemen; ‘Wie bitte’ ,  geleverde producten en diensten.

Wie bitte? Duits voor iedereen

Leslocatie: Postel 9

5711 ET  Someren

Tel: +31 (0) 6 40 18 23 14

info@wiebitte.nl

www.wiebitte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Wie bitte verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die wij van u nodig hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden betreffen;
  *             Voornaam en achternaam
  *             Bedrijfsnaam, indien relevant
  *             Adresgegevens
  *             Telefoonnummer (mobiel of vast)
  *             bij betaling ontvangen wij uw banknummer
  *             E-mailadres
  *             factuuradres (indien nodig voor de facturering)

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Wie bitte, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens om:

 • U te kunnen bellen of e-mailen voor uitvoering van onze dienstverlening.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij moeten verstrekken aan de Belastingdienst.
 • Om te controleren of uw nota betaald is.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Wie bitte gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt Wie bitte ontwikkelingen daarin bij. In dat kader is Wie bitte bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wie bitte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Wie bitte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Wie bitte gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische en functionele werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd de mogelijkheid om uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@wiebitte.nl

Beveiliging

Wie bitte hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wie bitte heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die Wie bitte toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Wie bitte gebruik maakt van de diensten van derden, zal Wie bitte in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@wiebitte.nl

 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur ons dan een email of neem telefonisch contact met ons op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×